Rezultat selectie dosare – transfer

Rezultatele verificării îndeplinirii de către candidați a condițiilor de studii, vechime și a celor specifice în cadrul procedurii de ocupare prin transfer la cerere a unui post aferent funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Biroul Autorizare, Înregistrare, TRACES și Gestiunea Activității de Import-Export, Serviciul Catagrafie, Autorizare, Înregistrare și Evidența Informatizată

Având în vedere prevederile Regulamentului – cadru privind ocuparea unei funcții publice sau contractuale vacante din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, prin transfer, aprobat prin Decizia nr. 174 din 17.05.2024,  comisia de evaluare pentru selecția funcționarilor publici în procedura de transfer la cerere pentru ocuparea   unei funcții publice de execuție vacante, respectiv consilier, clasa I, grad profesional superior, la Biroul Autorizare, Înregistrare, TRACES și Gestiunea Activității de Import-Export, Serviciul Catagrafie, Autorizare, Înregistrare și Evidența Informatizată, comunică următoarele rezultate:

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de transfer* Structura și postul pentru care candidează

 

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere Motivul respingerii candidaturii

 

 

 

11113

Serviciul Catagrafie, Autorizare, Înregistrare și Evidența Informatizată, Biroul Autorizare, Înregistrare, TRACES și Gestiunea Activității de Import-Export/ consilier, clasa I, grad profesional superior  

 

ADMIS

 

 

______

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de transfer.

Candidații declarați „admis” la rezultatul verificării îndeplinirii condițiilor de studii, condițiilor de vechime și a condițiilor specifice de ocupare a funcției publice vacante, vor susține proba interviu în data de 19.06.2024, începând cu ora 12.00, la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare.

Publicat în data de 11.06.2024, ora 16:00, la sediul DSVSA Satu Mare și pe pagina de internet http://satu-mare.dsvsa.ro/.

Secretar comisie: Simona Spatar, consilier superior la Compartimentul Juridic și Resurse Umane.