Integritate instituțională

Mecanismul de raportare a încălcărilor legii
Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională
Planul de integritate al instituţiei
Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA, cât şi în planul de integritate