Politica de confidentialitate

 

Politica de confidenţialitate a site-ului DSVSA Satu Mare

 

Prin accesarea site-ului http://satu-mare.dsvsa.ro/, când suntem contactați prin formularele de contact sau via e-mail, vizitatorii ne încredințează informații personale.

Dorim să vă aducem la cunoştinţă faptul că DSVSA Satu Mare nu colectează datele dumneavoastă în alte scopuri decât acelea de a soluţiona solicitările/petiţiile primite electronic.

DSVSA Satu Mare nu vinde şi nu închiriază datele personale ale vizitatorilor site-ului http://satu-mare.dsvsa.ro/

 

 1. TERMENI

GDPR (General Data Protection Regulation) reprezintă Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Persoană vizată este orice persoană ale cărui date sunt colectate, reținute sau procesate.

SEE reprezintă Spațiul Economic European.

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

Potrivit GDPR, orice vizitator al site-ului este o Persoană vizată, adică este o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

 1. CINE SUNTEM

Site-ul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare este administrat de către personal desemnat din cadrul DSVSA Satu Mare.

Adresa DSVSA Satu Mare: http://satu-mare.dsvsa.ro/contact/date-de-contact/

 

 1. CE INFORMAȚII COLECTĂM
 • Datele pe care vizitatorii site-ului ni le furnizează în mod voluntar pentru a ne contacta prin intermediul formularelor de contact on-line respectiv: nume și prenume, adresa de e-mail, alte informații care ne sunt transmise.
 • Datele furnizate, în conformitate cu legile europene privind protecția datelor cu caracter personal și cu alte prevederi legale naţionale în vigoare, sunt solicitate pentru următoarele:
 • formularea în scris, electronic, a solicitărilor de informaţii de interes public, conform prevederilor Legii  544/2001 privind  liberul acces la informaţiile de interes public,
 • formularea în scris, electronic, a unei petiţii, conform Legii 233/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor,
 • formularea în scris, electronic, a oricăror altor întrebari legate de sfera de activitate a DSVSA Satu Mare.
 • Informații pe care le colectăm automat:
 • În timpul navigării pe site colectăm informații de natură tehnică despre vizita vizitatorului pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, paginile pe care a navigat, ce informații specifice a căutat şi traficul realizat de vizitator prin site-ul nostru.
 • Dacă doriţi ca site-ul nostru să nu reţină aceste date, un cookie va fi configurat în browserul dumneavoastră pentru a ţine minte această alegere timp de un an. Pentru aceasta va trebui să acceptaţi notificarea care apare la prima vizită pe site.

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR

Prelucrarea datelor pe care le colectăm automat, se face în interes legitim, pentru funcționarea normală a site-ului şi pentru statistica numărului de vizitatori.

Detalii puteţi găsi pe pagina dedicată: Politica de cookies a site-ului DSVSA Satu Mare

Site-uri ale terților: Site-ul conține linkuri către site-uri care nu sunt afiliate, controlate sau gestionate de noi. Politicile și procedurile descrise aici nu se aplică acestor site-uri. Nu suntem responsabili pentru securitatea sau confidențialitatea datelor colectate de acești terți. Vă sugerăm să contactați respectivele site-uri direct, pentru informații privind politicile lor de confidențialitate.

 

 1. SCOPURILE COLECTĂRII ȘI PRELUCRĂRII DATELOR

Colectăm și prelucram datele vizitatorilor care ne contactează prin intermediul formularelor de contact on-line pentru următoarele scopuri:

 • pentru a răspunde, conform legislaţiei în vigoare, la întrebări, solicitări, petiţii, comentarii asupra actelor normative, etc;
 • pentru a îmbunătăți experienţa de navigare pe site, prin statistica efectuată asupra celor mai căutate informaţii sau secţiuni ale site-ului,
 • pentru a ne apăra împotriva atacurilor și abuzurilor cibernetice;
 • pentru a ne apăra în cazul unui litigiu;
 • pentru oferirea de informații la cererea altor autorități ale statului român abilitate;

 

 1. CÂT TIMP STOCĂM DATELE

Datele sunt stocate, conform procedurilor interne şi a nomenclatorului arhivistic creat în baza Legii 16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale.

 

 1. CUI TRANSMITEM DATELE

Datele despre vizitatorii site-ului sunt transmise către:

 • Google Analytics – Pentru statistica vizitelor site-ului nostru. Dacă doriți să nu fiți procesat pentru statistici puteți utiliza acest instrument: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 • Redirecţionarea mesajelor dumneavoastră către ANSVSA, Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene şi Institutele de referinţă, după caz, dacă solicitarea, petiţia adresată electronic DSVSA Satu Mare este de competenţa instituțiilor amintite mai sus.
 • Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice atunci când există o cerere expresă din partea acestora și legea o impune.

 

 1. EXERCITAREA DREPTURILOR

Pentru orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor personale sau pentru exercitarea drepturilor legale în legătură cu datele pe care le deținem putem fi contactați prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru din Satu Mare str. Lăcrimioarei nr. 37, cod postal 440067, tel-fax 0261-715950, sau prin e-mail la pdcp-satu-mare@ansvsa.ro

Vă rugăm să rețineți:

 • Perioada de timp: Vom încerca să vă îndeplinim solicitarea în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea solicitării dumneavoastră.
 • Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele dvs. cu caracter personal datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea dvs. de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.
 • Lipsa identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele dvs. cu caracter personal pe baza informaților de identificare pe care le furnizați în solicitarea dvs. În aceste cazuri nu vom putea da curs cererii decât dacă ni se vor furniza informații suplimentare care să permită identificarea. Două exemple de date cu caracter personal pe care nu le putem căuta atunci când furnizați numele și adresa dvs. de e-mail sunt:
 • datele colectate prin cookie-urile browser-ului,
 • datele colectate prin cookie-urile platformelor de socializare

 

 1. SECURITATEA DATELOR
 • Serverele care conțin bazele de date cu informații cu caracter personal se află în încăperi cu acces restricționat fiind protejate de acces fizic;
 • Software-ul utilizat este actualizat și îmbunătățit permanent;
 • Sunt utilitzate sisteme de monitorizare, detecție și protecție împotriva vulnerabilităților, atacurilor, exploiturilor, etc;
 • Accesul la date este limitat doar pentru personalul angajat autorizat și doar pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu necesare.

 

 1. MODIFICĂRI

Politica de confidențialitate poate fi actualizată în orice moment. Toate modificarile devin valabile și intră în vigoare imediat după actualizare.

 

 1. ACCEPTAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Prin utilizarea site-ului sau când suntem contactați, declarați că ați fost informați în mod adecvat asupra prelucrării datelor personale prin intermediul informațiilor specificate în prezenta „Politică de confidențialitate”.

 

Ultima actualizare a acestui document a fost făcută la data de 12.06.2018.