Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la la examenul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la

la examenul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior

Având în vedere prevederile art. 19 din HG nr. nr. 1336/2022 , comisia de concurs comunică rezultatele selecţiei dosarelor, după cum urmează:

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen Funcţia pentru care s-a înscris Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. 5718 Medic veterinar, gradul I Admis
2. 5720 Medic veterinar, gradul II Admis
3. 5722 Medic veterinar, gradul II Admis
  • Candidatii declarati admisi vor susţine proba scrisă în data de 20.03.2024 ora  10.00, la sediul DSVSA Satu Mare.
  • Afişat astăzi, 13.03.2024, ora 14 :00, la sediul DSVSA Satu Mare

 

Secretar comisie de concurs

Ioan Violeta