Rezultatul probei scrise la examenul de promovare, a personalului contractual de execuție  în grad profesional imediat superior din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare

Având în vedere prevederile Regulamentul cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul  bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, comisia de examen comunică rezultatele ale probei scrise:

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen Funcția Punctaj proba scrisă Rezultatul probei scrise
1. 5718 Medic veterinar 77 ADMIS
2. 5720 Medic veterinar 81 ADMIS
3. 5722 Medic veterinar 87,17 ADMIS

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 53 din Regulamentul cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul  bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022.

Afișat astăzi, 20.03.2024, ora 15,00, la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare

 

Secretar,

Jr. Ioan Violeta