REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul de recrutare pentru ocuparea a patru funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului PIF Halmeu – 10.01.2024 proba scrisă

REZULTATUL PROBEI INTERVIU

la concursul de recrutare pentru ocuparea a patru funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului PIF Halmeu – 10.01.2024 proba scrisă

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate a probei interviu:

Nr. crt. Număr dosar candidat Funcția pentru care candidează Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu

(admis/respins)

1. 16150 consilier, clasa I, grad profesional asistent 96,67 Admis
2. 16298 consilier, clasa I, grad profesional asistent 97,67 Admis
3. 16030 consilier, clasa I, grad profesional asistent 83,67 Admis

 

  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la registratura DSVSA, Str. Lăcrimioarei, nr. 37, Satu Mare.
  • Afișarea rezultatelor obținute de candidați la probele concursului, se realizează folosindu-se numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la concurs pentru fiecare candidat, conform art. 67^1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
  • Afișat astăzi, 16.01.2024, ora 1300 la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare

Secretar comisie concurs:

Ioan Violeta