Rezultatul final la examenul de promovare în grad imediat superior a personalului contractual, organizat de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, în data de 20.03.2024, ora 10:00, proba scrisă.

Nr. 6701/21.03.2024

Rezultatul final la examenul de promovare în grad imediat superior a personalului contractual, organizat de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, în data de 20.03.2024, ora 10:00, proba scrisă.  

Nr. crt. Numărul de înregistrare atribuit dosarului de înscriere la examen Funcţia pentru care s-a înscris Punctajul

probei scrise

Rezultatul final
1. 5718 Medic veterinar, gradul I 77 puncte Admis
2. 5720 Medic veterinar, gradul II 81 puncte Admis
3. 5722 Medic veterinar, gradul II 87,17 puncte Admis

Afişat astăzi, 21.03.2024., ora 15:00, la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare.

Secretar comisie: Ioan Violeta