Rezultat selectie dosare la concursul pentru ocuparea a trei posturi vacante de execuție pe durata determinată – proba scrisa 29.07.2019

 

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale pe durată determinată vacante

 

Având în vedere prevederile art. 20 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia/serviciul/compartiment/birou Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1.
Cristian Luciana-Ligia Medic veterinar grad profesional III/Serviciul LSVSA ADMIS NU ESTE CAZUL
2. Săvianu Cristina Medic veterinar grad profesional III / Serviciul LSVSA ADMIS NU ESTE CAZUL
3. Bud Rasu-Vasile Medic veterinar grad profesional debutant/ SCOSA ADMIS NU ESTE CAZUL
4. Heghes Adela-Cosmina Medic veterinar grad profesional debutant/ SCOSA ADMIS NU ESTE CAZUL
5. Miclăuș-Felber Alexandra Medic veterinar grad profesional debutant/ SCOSA ADMIS NU ESTE CAZUL
6. Tomoiagă Lorena-Ioana Medic veterinar grad profesional debutant/ SCOSA ADMIS NU ESTE CAZUL
7. Bancoș Alexandra Biolog grad profesional II/ SCOSA ADMIS NU ESTE CAZUL

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 29.07.2019, ora  10.00, la sediul DSVSA Satu Mare.
  • Afişat astăzi, 23.07.2019, ora 09 :00 la sediul DSVSA Satu Mare şi pe site-ul  DSVSA Satu Mare http://satu-mare.dsvsa.ro/

 

Secretarul comisiei de concurs – Ioan Violeta