Rezultat proba scrisa la concursul pentru ocuparea a trei posturi vacante de execuție pe durata determinată – proba scrisa 29.07.2019

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale pe durată determinată vacante

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia/ Structura Punctaj proba scrisă Rezultatul probei scrise
1. Săvianu Cristina Medic veterinar grad profesional III/Serviciul LSVSA 50,13 Admis
2. Cristian Luciana-Ligia Medic veterinar grad profesional III / Serviciul LSVSA 34,83 Respins
3. Miclăuș-Felber Alexandra Medic veterinar grad profesional debutant/ SCOSA 50,41 Admis
4. Tomoiagă Lorena-Ioana Medic veterinar grad profesional debutant/ SCOSA 21,33 Respins
5. Bud Rasu-Vasile Medic veterinar grad profesional debutant/ SCOSA 11,83 Respins
6. Heghes Adela-Cosmina Medic veterinar grad profesional debutant/ SCOSA Neprezentat
7. Bancoș Alexandra Biolog grad profesional II/ SCOSA 86,16 Admis
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în conformitate cu anunţul de organizare şi desfăşurare a concursului în data de 02.08.2018, ora 09:00, la sediul DSVSA Satu Mare.
  • Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la proba scrisă sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  • Afişat astăzi, 30.07.2019, ora 13:30, la sediul DSVSA Satu Mare

 

Secretarul comisiei de concurs – Ioan Violeta