Rezultat proba interviu la concursul pentru ocuparea a trei posturi vacante de execuție pe durata determinată – proba scrisa 29.07.2019

Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale pe durată determinată vacante

 

Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia/ Structura Punctaj proba interviului Rezultatul probei interviului
1. Săvianu Cristina Medic veterinar grad profesional III/Serviciul LSVSA 85 Admis
2. Miclăuș-Felber Alexandra Medic veterinar grad profesional debutant/ SCOSA 92.33 Admis
3. Bancoș Alexandra Biolog grad profesional II/ SCOSA 94,66 Admis

 

  • Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor la proba interviului sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  • Rezultatele finale se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru proba interviului. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant/temporar vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar
  • Afişat astăzi, 02.08.2019, ora 10:30, la sediul DSVSA Satu Mare.

 

Secretarul comisiei de concurs – Ioan Violeta