Rezultat final la concursul pentru ocuparea a trei posturi vacante de execuție pe durata determinată – proba scrisa 29.07.2019

Rezultatul final al concursului

organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale pe durată determinată vacante

 

            Având în vedere prevederile art. 34 alin. (3) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia/ Structura Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final Rezultat final
1. Bancoș Alexandra Biolog grad profesional II/ SCOSA 86,16 94,66 90,41 Admis
2. Miclăuș-Felber Alexandra Medic veterinar grad profesional debutant/ SCOSA 50,41 92,33 71,37 Admis
3. Săvianu Cristina Medic veterinar grad profesional III/Serviciul LSVSA 50,13 85 67,56 Admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afişării. Prin excepţie, în urma formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat “admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afişarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de execuţie şi 45 de zile lucrătoare de la data afişării rezultatului concursului pentru funcţiile de conducere.

 

  • Afişat astăzi, 05.08.2019, ora 14 :00, la sediul DSVSA Satu Mare.

 

Secretarul comisiei de concurs – Ioan Violeta