Examenele trichineloscopice

Informare  de  presă

 

Examenele trichineloscopice se vor efectua, în cadrul Circumscripțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale din județul Satu – Mare, după cum urmează :

 

 

Data Program CSVSAO
10.08.2019 800 – 1400 Piața Mare, Satu – Mare

Piața Carei

Piața Negrești Oaș

Cabinete Veterinare Private

11.08.2019       –  

Cabinete Veterinare Private

 

 

 

Pentru orice urgență apelați telefonul 0261715956.

 

      Rugăm toți solicitanții care doresc efectuarea examenului trichineloscopic, că în momentul prezentării probei de carne – pilieri diafragmatici – să aibă asupra lor , Cartea de Identitate a proprietarului, crotalia de identificare a suinei / suinelor sacrificate, precum și suma de 23,80 lei reprezentând contravaloarea examenului.

              Cabinetele Veterinare Concesionate/Private, își stabilesc tarife de manoperă proprii.

Carnea provenită de la porcii sacrificaţi în gospodăriile populaţiei este destinată strict pentru consum familial. Este interzisă comercializarea cărnii de porc sub orice formă, obținută în urma sacrificărilor de porci din gospodăriile populaţiei.

Nerespectarea prevederilor legale atrage după sine sancţiuni contravenţionale sau penale după caz.

   

Director  Executiv,

Dr. Nicolae DUMUŢA