Examenele trichineloscopice

                                                                                                                   24.05.2024

 

Informare  de  presă

Examenele trichineloscopice și asistență de specialitate în domeniul igienei alimentare, se va asigura în cadrul Circumscripțiilor Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale și Circumscripțiilor Sanitare Veterinare Concesionate din județul Satu – Mare, după cum urmează :

Data Program CSVSAO
25.05.2024

Sâmbătă

               – Cabinete  Veterinare  Private.

 

26.05.2024

Duminică

Cabinete  Veterinare  Private.

 

 

 

Pentru orice urgență apelați telefonul 0261715956 sau 0760789016.

Rugăm toți solicitanții, care doresc efectuarea examenului trichineloscopic, ca în momentul prezentării probei de carne – pilieri diafragmatici – să aibă asupra lor:

  • Cartea de Identitate a proprietarului/solicitantului,
  • Crotalia de identificare a suinei / suinelor sacrificate,
  • Suma de 30,94 lei, reprezentând contravaloarea unei probe examinate.

Cabinetele Medicale Veterinare Concesionate/Private, își stabilesc tarife de manoperă proprii, pentru această examinare.  

 

Carnea provenită de la porcii sacrificați în gospodăriile populației, este destinată strict pentru consum familial.

Este interzisă comercializarea cărnii de porc sub orice formă, obținută în urma sacrificărilor de porcine, în gospodăriile populației.

În cazul depistării parazitului Trichinella Spiralis, întreaga cantitate de carne se supune denaturării/distrugerii, iar proprietarul animalului poate beneficia de despăgubire, la valoarea de piață a animalului, cu condiția ca acesta să fie identificat prin crotaliere, evidențiat în BND, iar cel care solicită despăgubire să fie proprietarul animalului.

Nerespectarea prevederilor legale atrage după sine sancțiuni contravenționale sau penale după caz.

 

Director  Executiv,

Dr. Nicolae DUMUȚA